kolmapäev, 30. oktoober 2013

ISADEPÄEVA  PEREPIDU  7.NOVEMBRIL  KELL  17.00 .         
Iga pere võtab kaasa midagi kohvilauale, kohv ja morss lasteaia poolt.

8.nov. toimub majas põrandate süvapuhastus.  Lasteaed avatud kuni 12.30-ni