kolmapäev, 23. november 2016

Grupitöö meie rühmas

Meie rühmas on kasutasel Hea Alguse metoodika, mille üheks eesmärgiks on laste kaasamine. Just seetõttu oleme viimasel ajal hakanud rohkem tähelepanu pöörama grupitöödele hommikuringis. 

On oluline, et lapsed saaksid grupitöö ja meeskonnas tegutsemise kogemuse. Demokraatia kasutamine lasteaias alushariduses omab mitmeid positiivseid mõjusid lapse võimekusele:  •  Lapsed õpivad usaldama teisi inimesi.
  •  Lapsed õpivad vastutama omaenda tegude eest.
  •  Mõistma omaenda väärtust läbi selle, et nende otsustega arvestatakse.
  •  Lapsed avastavad omaenda võimekust ja oskusi ning teiste võimekust ja oskusi.
  •  Lapsed õpivad austama ennast ja teisi.
  •  Lapsed õpivad väärtustama ühiskonna liikmeks olemist ning lojaalsust meeskonnas.

Siin saate vaadata pilte meie eilsest grupitööst:


Tänases hommikuringis tegime ka paaristööd - mängisime rütmimängu aastaaegade kohta ning ka see tegevus eeldas kaaslasega arvestamist, oma käitumise kohandamist vastavalt enda ja kaaslaste võimetele ning üksteise erinevustega arvestamist. Lisaks sellele mängisime mängu Pigistusjuhe - kus tuli käepigistus edasi anda ning iga lüli meie Mesimummi-perest pidi selle jaoks oma osa täitma. Vahva, mänguline ja õpetlik! :) 


Kommentaare ei ole: